Profesjonsansvarsforsikring

Priser gjeldende for 2023

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2023

Antall årsverk i
regnskapsbedriften   
Forsikringssum kr  
10 G 20 G 30 G 45 G  90 G 180 G
Inntil 3 årsverk kr 3 210 kr 4 290 kr 5 410 kr 6 300 kr 10 400  kr 13 130
3,1 - 6 årsverk     - kr 6 290 kr 8 240 kr 10 190 kr 16 700 kr 18 380
6,1 - 12 årsverk     - kr 11 130 kr 13 760 kr 16 490  kr 28 250 kr 32 550
12,1 - 20 årsverk     - kr 18 060 kr 21 740 kr 25 830 kr 45 050 kr 51 450
20,1 - 30 årsverk     -     - kr 30 980 kr 38 850 kr 66 050 kr 70 350
30,1 - 50 årsverk     -     - kr 44 100 kr 54 600 kr 91 350 kr 97 650
50,1 - 100 årsverk     -     - kr 82 430 kr 101 850 kr 170 100 kr 182 700
Over 100 årsverk     -     - Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale