Avtalevilkår

Forsikringsvilkår fra Tryg gjeldene f.o.m. 1. januar 2016.

Avtalen administreres av Regnskap Norge. Alle innmeldinger, endringer og utmeldinger skal skje skriftlig til Regnskap Norge. 

Vilkår gjeldende f.o.m. 1/1-20

Her ligger forsikringsvilkår fra Tryg gjeldende f.o.m. 1. januar 2020.

Les vilkårene