utredninger

Som medlem kan du bruke rapportene som lærings- og inspirasjonskilder i egen bedriftsutvikling.

Regnskap Norge har samarbeidet nært med flere forskningsmiljøer siden 2000.

Gjennom årene er det produsert en rekke aktuelle undersøkelser for Regnskap Norge. 

Aktuelle studier for regnskapsbransjen

Madelen Kleveland og Stine Weber, (2016). Fører bruk av kundelønnsomhetsanalyser til bedre foretaksprestasjoner? - En kvantitativ studie av den norske regnskapsbransjen (Masterutredning, NHH). Bergen: Norges Handelshøyskole.
 
Aulie, K. D. & Sundnes, V. (2016). Tjenende ledelse i små, norske bedrifter. En studie av norske regnskapsbedrifter (Masterutredning, NHH). Bergen: Norges Handelshøyskole.
 
Lack, H. S. & Kristiansen, D. S. (2013). Sky is no longer the limit – en casestudie av fordeler og ulemper ved skybaserte forretningssystemer generelt, og regnskapsbyråenes bransjespesifikke fordeler (Masterutredning, NMBU). Oslo: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
 
Borgaard, M. B. & Giske, H. (2014). Psykologiske kontrakter i professional service firms – en casestudie av et IT-selskap (Masterutredning, NHH). Bergen: Norges Handelshøyskole.
 
Kristiansen, B. O. (2015). Endring uten formell makt – en studie av endringsinitiativ i regnskapsbransjen (Masterutredning, NHH). Bergen: Norges Handelshøyskole.
 
Breivik, D. R. & Fidjeland, B. (2014). Effektivitet i lederteam. Hvordan kan et lederteams etableringsaktiviteter påvirke teamets videre prosesser og effektivitet? (Masterutredning, NHH). Bergen: Norges Handelshøyskole.
 
Fløystad, H. M. & Nordli, I. S. (2014). Effekter av lederatferd. En studie av mellomstore regnskapsbedrifter i Norge (Masterutredning, NHH). Bergen: Norges Handelshøyskole.    
 
Skarmyr, B. & Tvedt, Ø. (2015). Fremtiden tilhører de som forbereder seg på den i dag – en studie av proaktive regnskapsbyråer (Masterutredning, NHH). Bergen: Norges Handelshøyskole.