Statistikk

Regnskap Norge gjennomfører et omfattende innsikts- og analysearbeid for å følge utviklingen i regnskapsbransjen på en god måte. I tillegg skal det gi oss forståelse for medlemmenes ønsker og behov, og hvordan vi best kan imøtekomme disse.

Lønnsstatistikk

Her finner du lønnsstatistikk og lønnskalkulatoren. Statistikken tar for seg utviklingen på overordnet nivå, mens kalkulatoren skal gi den enkelte et noe mer personlig sammenligningsgrunnlag. Datagrunnlaget består kun av autoriserte regnskapsførere. 

  2015  2016 2017 2018 2019

Lønnsstatistikk  

Last ned

Last ned Last ned Last ned Lønnsnivå 2019
Lønnskalkulator

Last ned

Last ned

Last ned

  Lønnskalkulator 2019

 

Oppdragsmengdeindeks

Oppdragsmengdeindeksen (OMI) følger utviklingen i andelen regnskapsbedrifter som opplever vekst, nedgang eller ingen endring i oppdragsmengden. Her finner du månedlige indekstall. 

 

Bransjeutvikling

Her finner du de siste bransjerapportene, som tar for seg utviklingen i regnskapsbransjen. Resultatene er basert på analyser av innrapporterte regnskapsdata for virksomheter registrert med NACE koden Regnskap og Bokføring.

  2014 2015 2016 2017 2018
Bransjerapporten Last ned Last ned Last ned Last ned Last ned

 

Byrå- og kundeundersøkelse

Byråundersøkelsen for 2014 Kundeundersøkelsen for 2014
Last ned Last ned