Få hjelp til regnskapet

Regnskapsføreren hjelper deg med skatter, avgifter og fradrag – og at alt blir rapportert til rett tid. En regnskapsfører har god oversikt over den økonomiske statusen til bedriften din og kan gi flere lønnsomme råd. Det er langt fra det samme som å bruke et regnskapsprogram.

Det kan være lurt å få hjelp til regnskapet

Visste du at regnskapsføreren er din beste hjelper og rådgiver? En regnskapsfører kan blant annet:

  • Legge til rette for gode og avveide beslutninger hos ledelsen
  • Identifisere risiko i prosjekter
  • Gi detaljert driftsrapportering
  • Budsjettere, likviditetsstyre og lage kalkyler
  • Redusere kapitalbinding
  • Hjelpe til med enklere forhandlinger og avtaleinngåelser
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Hjelpe til ved ekstern finansiering og egenkapitaltransaksjoner
  • Og mye mer

 

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere og regnskapsbedrifter. Regnskapsbransjen har 70 % av næringslivet som sine kunder.

 

Det kan være lurt å få hjelp!

Finn en regnskapsfører