Få hjelp til regnskapet

Regnskapsføreren sikrer at du får rapportert inn det som trengs – så skatter, avgifter og fradrag blir rett – til rett tid.

I tillegg kan du bruke regnskapsføreren som rådgiver. Regnskapsføreren din har tross alt ganske god oversikt over den økonomiske statusen i businessen din.

Det kan være lurt å få hjelp

Finn en regnskapsfører

Regnskapsføreren kan blant annet hjelpe deg med:

 • et godt grunnlag for å ta beslutninger
 • forhandlinger og avtaleinngåelser
 • oppfølging av inngåtte avtaler
 • utarbeide budsjetter og kalkyler
 • identifisere risiko i prosjekter
 • god likviditetsstyring
 • personaladministrativt arbeid
 • detaljert driftsrapportering
 • redusere kapitalbinding
 • lønnsomhetsanalyse
 • kontroll av styringsdata
 • bistand ved ekstern finansiering
  + mye mer!

 

 

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere og regnskapsbedrifter. Regnskapsbransjen har 70 % av næringslivet som sine kunder.