Ekstra viktig å kontrollere selvangivelsen i år

Ny innrapporteringsordning øker risikoen for feil i selvangivelsen. Har du fått lønn fra frivillig organisasjon eller arbeidet for privat arbeidsgiver er det spesielt viktig å passe på.

Av Knut Høylie, fagansvarlig skatt, Regnskap Norge


Lønn fra skattefri institusjon
For å ta det siste først. Dersom du i 2015 tjente inntil kr. 8.000 i lønn fra en frivillig organisasjon som ikke har skatteplikt, skal lønnen ikke beskattes. Skatteetaten gjorde en stor tabbe ved å ikke melde fra at skatteetaten ikke ville klare å luke ut slike inntekter fra selvangivelsen, og det er ikke alle organisasjoner som har korrigert innberetningen. Slike lønnsinntekter må du derfor fjerne selv i selvangivelsen.

Les mer om hvem dette gjelder her.

Lønn fra privatperson for arbeid i dennes hjem eller hytte
Samme utfordring som over får du dersom du har fått lønn fra privatperson, for arbeid i denne personens hjem eller fritidsbolig. Slik lønnsinntekt er skattefri dersom lønnen ikke overstiger kr. 6.000.

Dersom du har slik lønn og denne tross skattefri grense er medtatt i selvangivelsen, må du selv slette den.

Skattedirektoratets Lignings-ABC skriver dette om slikt arbeid:

«Begrensningen på kr 6 000 gjelder arbeid som skjer på eller i tilknytning til arbeidsgiverens fritakslignede bolig og/eller fritidsbolig, del av regnskapslignet bolig som utbetaleren selv benytter eller eventuell leid bolig som utbetaleren bruker som egen bolig. Dette vil typisk være omsorgsfunksjoner i hjemmet, innkjøp, renhold, hagestell, snømåking og vedlikehold eller reparasjon av egen bolig- eller fritidseiendom, leid bolig, innbo eller privat kjøretøy. Påkostning etter innflytting godtas som arbeid i tilknytning til boligen. Det samme gjelder bygging av garasje. Derimot omfattes ikke arbeid på byggeplassen før bolig eller fritidsbolig tas i bruk av utbetaleren. Arbeidet må i utgangspunktet utføres i hjemmet eller fritidsboligen.»

Har du rett på sjømannsfradrag?
Visstnok er ikke sjømannsfradraget tatt med i selvangivelsen til flere sjøfolk. Har du rett på slikt fradrag, bør du sjekke om det er tatt med. 

Ny rapporteringsordning for lønn og pensjoner
I 2015 kom en nyvinning som kalles a-ordningen. Dette er en ordning som erstattet gammel måte å innberette lønn og pensjon på. I og med at ordningen var ny og antallet endringer svært omfattende, er det større fare enn tidligere for at det kan ha skjedd feil.

Et godt råd er derfor å sjekke innberetningene du har mottatt fra arbeidsgiver, og både tenke gjennom om informasjonen er riktig og om det som står i selvangivelsen er korrekt.

Lykke til med selvangivelsen  husk fristen 30. april!