Forskrift til krav om kassasystem er vedtatt

Alle nye kassasystemer som kjøpes etter 1.1.2017 må oppfylle kravene. Eksisterende kassasystemer må byttes ut eller oppgraderes innen 1.1.2019.

Til nå har produsenter og importører av kassasystemer ikke vært underlagt noen særskilte lovkrav. Kravene har ligget på den bokføringspliktige i form av dokumentasjonskrav og krav til rutiner for løpende registrering og dagsoppgjør.

Noen produsenter av kassasystemer har i gjennom årene hatt skjulte "kreative" programmerte løsninger slik at den bokføringspliktige lett kan unngå rett skatt og avgift dersom de ønsker det. Kontrollarbeidet avdekket omfattende bruk av såkalt "Phantom-ware" i systemene for å tilrettelegge for unndragelse. Skattedirektoratet ønsket å gjøre noe med dette gjennom å ansvarliggjøre produsentene og importørene, og etablerte derfor en prosjektgruppe for å utrede en ny kassalov. Regnskap Norge var representert i denne prosjektgruppen.

Årene 2017 og 2019 er viktige å merke seg 
Ny kassalov ble kunngjort 19.06.2015 med iverksettelse fra 1.1.2017. Rett før jul, den 21.12.2015, ble forskriften til Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova) kunngjort, og utdyper loven. Kassaloven, med tilhørende forskrift, er et regelverk rettet mot produsenter og importører av regnskapssystemer, og ikke mot den bokføringspliktige som fremdeles vil ha kravene primært i bokføringsloven. 

Alle nye kassasystemer som kjøpes etter 1.1.2017, av den bokføringspliktige, må være i henhold til nye krav. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket. Produkterklæringen skal oppbevares sammen med apparatet. Eksisterende systemer må byttes ut innen 1.1.2019.  

Viktige forberedelser 
Regnskapsfører bør sammen med sine kunder planlegge oppdateringer eller utskiftninger av kassasystemer slik at kunden er klar senest den 1.1.2019. Hvis kunden ønsker å kjøpe et system i løpet av 2016, bør kunden være helt sikre på at systemet lett kan oppgraderes til å tilfredsstille kravene. Dette bør avtalefestes ved kjøpet, herunder kostnader ved oppgraderingen. De litt eldre rombaserte kassene (mindre kassaapparater med integrert pengeskuff), har de største utfordringene med å tilfredsstille kravene i den nye loven, mens PC-baserte kasser har en kortere vei for å komme i samsvar med loven. De mest sentrale produsenter og importører av begge systemtypene er i gang med å justere sine produkter. Det kan være lurt å ta kontakt med de og høre om deres fremdriftsplaner.

Du finner forskriften her.

Kassasystemloven finner du her.

Mer informasjon om kassasystemloven finnes hos skatteetaten.no.