Sølv i håret kan gi gull på bunnlinjen

Det er en myte at alle vil pensjonere seg tidlig. Mange ønsker å jobbe lenge, bare de føler seg ønsket og verdsatt. Nå viser det seg at organisasjoner som klarer å bruke seniorenes kunnskap og kompetanse, blir rikt belønnet på bunnlinjen. Poenget er å ha en bevisst seniorstrategi, forteller Agnes Bergo i Pengedoktoren.

I desember 2015 mottok advokatfirmaet DLA Piper prisen for årets seniorinitiativ. Prisen er etablert av Senter for seniorpolitikk, og det var statsråd Robert Eriksson som stod for den høytidelige overrekkelsen. DLA Piper Norge fikk prisen fordi de har fjernet aldersgrensen helt. Dermed har de lykkes med å rekruttere flere meget erfarne advokater over 60 år.

Statsråden berømmet advokatfirmaet for å tenke annerledes rundt rekruttering av eldre advokater. Men styreleder Hans Christian Brodtkorb avviste at dette er annerledes tenking.  Dette er et ledd i en bevisst strategi i advokatfirmaet for å være gode – for å være best, sa han til pressen i forbindelse med prisen.

– Vi har bare gjort det vi mener er forretningsmessig fornuftig. Vi har kommet fram til i partnerskapet at vi ikke trenger noen aldersgrense, men derimot kompetanse og erfaring. Hvis du er god nok og leverer, hvis du har kompetansen i orden og holder deg oppdatert, får du holde på som partner så lenge du vil. Alder spiller ingen rolle, men du må ha lyst til å fortsette, sier han.

Partner og daglig leder Johan Ratvik er sitert slik på advokatfirmaets hjemmeside:

– Vi så at partnere mellom 60 og 70 gjerne har opparbeidet seg et solid navn i bransjen og kan ha betydelige kontakter i form av folk i topp-posisjoner i sin egen alder som er kjøpere av advokattjenester. Og vi så det noe paradoksale i at disse partnerne ser ut til å bli skviset ut av andre advokatfirmaer litt etter at de runder 60. Dette er jo folk i sin beste alder. Og dette har blitt akkurat så vellykket som vi hadde regnet med.

Dermed har advokatfirmaet vist i praksis at en bevisst seniorpolitikk er langt mer enn festtaler. DLA Piper Norge har laget en strategi for å verdsette og bruke seniorenes kunnskaper og erfaringer. Det har de tjent penger på. Tiltaket har vist seg å være svært lønnsomt – ikke bare for seniorene, men i høyeste grad også for advokatfirmaet.

En god seniorpolitikk sørger for å hente det beste ut av de som har jobbet lenge. Seniorer har både kompetanse og erfaring som er viktig for bedriften. Denne kompetansen kan ofte hentes ut ved å gi senioren mulighet til å fortsette i jobben, samtidig som det lages en planlagt kompetanseoverføring til yngre ansatte. De bedriftene som lykkes her, får betalt i form av høyere lønnsomhet.


"En god seniorpolitikk sørger for å hente 
det beste ut av de som har jobbet lenge"
                                           

Myndighetene legger til rette for at stadig flere seniorer skal delta i arbeidsmarkedet. Arbeidsmiljølovens aldersgrense er hevet fra 70 til 72 år, og det er innført en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. Stadig flere bedrifter og organisasjoner har derfor behov for en god og gjennomtenkt seniorpolitikk.

Hovedbudskapet er å vite hva som skal til for at den ansatte vil velge å stå i jobb litt lenger. Seniorer er like forskjellige som alle andre, derfor nytter det sjelden med standardtilbud. Noen kan ønske seg endret innhold i jobben. Andre ber om mer fleksibel arbeidstid eller redusert stilling. Noen ønsker bare å fortsette å jobbe som før, uten endringer. Organisasjoner som lytter til og tilrettelegger, vinner kampen om den attraktive arbeidskraften. I tillegg kan både omdømmet og bunnlinjen styrkes.

Bare spør advokatfirmaet DLA Piper Norge!

Regnskap Norge arrangerer halvdagskurs om god seniorpolitikk – muligheter og virkemidler i Oslo den 24. mai. Se kursbeskrivelse og påmelding