Stedlig kurs

Personvern - GDPR for regnskapsførere

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3,5
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Dette kurset tar sikte på å gi en innføring i hvilke personopplysningsregler som vil gjelde for regnskapsvirksomheter. Det er EUs nye personvernforordning som oppstiller kravene til hvordan personopplysninger kan mottas, oppbevares, samt ikke minst slettes. I kurset gjennomgås de viktigste endringene i nytt regelverk.

Målgruppe

Absolutt alle virksomheter behandler personopplysninger i sine systemer, typisk i kunderegistre og personalmapper. Personopplysninger inngår også i regnskapsvirksomhet og revisjonsvirksomhet. Kurset retter seg særlig mot regnskapsvirksomheter som behandler personopplysninger. Kurset er derfor veldig relevant for de som enten har et ledelsesansvar i regnskapsvirksomheten, eller har det daglige ansvaret for en virksomhets informasjonssystemer.

Kursinnhold

 • Generelt om det nye personopplysningsregelverket
 • Regnskapstjenester (for andre virksomheter)
  - Om databehandlerollen              
  - Opptre samsvar med avtalen; Som behandlingsansvarlig dersom opptrer illojalt 
  - Plikter etter personopplysningsloven  
  - Databehandleravtaler 
  - Protokoll 
  - Personvernrådgiver
  - Dataportabilitet
  - Privacy by design
  - De registrertes rettigheter     
          
 • Hvitvaskingskontroll 
  - Om behandlingsansvarligrollen
  - Primæransvar, oppfylle alle lovens vilkår 
  - Plikter etter personopplysningsloven 
  - Behandlingsgrunnlag                                               
  - Databehandleravtaler 
  - Protokoll 
  - Personvernrådgiver
  - Dataportabilitet
  - Privacy by design
  - De registrertes rettigheter
  - Informasjonssikkerhet
  - Risikovurderinger
  - Tiltak
  - Testing
  - Avvikshåndtering

 • Fellesspørsmål

  Hvordan oppfylle pliktene:
  - Generelt om internkontroll
  - Rutiner for de ansatte: hvem gjør hva, hvordan og hvorfor? 
    - Gjennomførende
    - Kontrollerende
    - Avvikshåndtering
    - Revisjon av rutiner

  Ansvar ved brudd på loven:
  - Erstatning til de registrerte iht. forordningen 
  - Overtredelsesgebyr iht. forordningen
  - Avtalerettslig erstatningsansvar 
  - Regress

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesning

Pris

Medlem: 2000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2000,-
Normalpris: 2500,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå