Stedlig kurs

Feriepenger – beregning og ny innrapporteringsmåte - H&L

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Det er viktig at arbeidsgiver beregner, utbetaler og innrapporterer feriepenger korrekt. Kan du regelverket og hva du skal gjøre i lønnssystemet ved utbetaling av feriepenger? Har du satt deg inn i den nye måten feriepenger ved trekk i lønn skal innrapporteres i a-meldingen? På dette visningskurset skal vi gi deg svar på dette, slik at utbetaling av feriepenger i Huldt & Lillevik blir korrekt og enklest mulig for deg.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som jobber med lønnssystemet Huldt & Lillevik.

Kursinnhold

• Hvem gjelder ferieloven for?
- Arbeidstaker, oppdragstaker, næringsdrivende
• Feriefritid (teori og system)
- Ferieloven vs avtalefestet ferie
- Ferieavvikling ved sykdom, permisjon, permittering og avkortet opptjening
- Permisjon og a-melding
• Opptjening av feriepenger (teori og system)
- Hva skal inngå i grunnlaget?
- Korreksjon av grunnlaget
• Utbetaling av feriepenger (teori og system)
- Ny lønnsbeskrivelse i a-melding – Trekk i lønn for ferie
- Utbetaling av feriepenger
  - Fastlønnede/timelønnede
  - Ordinær utbetaling
  - Utbetaling

Undervisningsform

Visningskurs (deltakere skal IKKE ha med egen pc)

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1600,-
Normalpris: 2100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå