Stedlig kurs

Forberedelse til kvalitetskontrollen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset er lagt opp som en veiledning med det formål å hjelpe regnskapsførervirksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger. Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Kurslederne fokuserer på nødvendige forberedelser til kontrolldagen og har som målsetting å hjelpe deltakerne til å oppfylle kravene i henhold til gjeldende regelverk. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming.

Målgruppe

Kurset er svært relevant for virksomheter som forventer kvalitetskontroll i inneværende år eller i den nærmeste fremtid. Det er også aktuelt for andre virksomheter som er i en oppstartsfase, omorganiseringsprosess eller av andre årsaker er i en fase hvor interne rutiner skal gjennomgås. Kurset er aktuelt for deg som har rutineansvar eller oppdragsansvar i regnskapsfører-virksomhet.

Kursinnhold

 • Overordnet rammeverk
  - Regelverk
  - KS Komplett
  - God regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Regnskap Norges kvalitetskontrollordning
  - Kontrollerfaringer 
  - Forberedelser og forarbeid før kontrollen
  - Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
    - Forhold i egen virksomhet
    - Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag
    - Risikostyring og intern kontroll
    - Registrerings- og legitimasjonsrutiner
    - Avstemminger
    - Rapporteringsrutiner
    - Kvalitetskontrollrutiner
    - Dokumentasjon av eget arbeid
  - Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller 
    - Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller
    - Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner
    - Periodisk regnskapsrapportering
    - Formelle krav og dokumentasjoner

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler. Kurset tar utgangspunkt i kontrollskjemaet som benyttes ved kvalitetskontrollene og gir forslag til hvordan kravene kan oppfylles i praksis. Det benyttes to kursledere parallelt.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i byrå: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 04. sep 09.00 - 16.00
  Kristiansand s
 • Kursleder Helge Mass Andersen , Ellen Egenæs
 • 05. sep 09.00 - 16.00
  Sandefjord
 • Kursleder Helge Mass Andersen , Ellen Egenæs
  Få plasser
 • 06. sep 09.00 - 16.00
  Oslo
 • Kursleder Helge Mass Andersen , Ellen Egenæs
 • 07. sep 09.00 - 16.00
  Trondheim
 • Kursleder Helge Mass Andersen , Ellen Egenæs
 • 08. sep 09.00 - 16.00
  Ålesund
 • Kursleder Helge Mass Andersen , Ellen Egenæs
  Få plasser
 • 11. sep 09.00 - 16.00
  Bergen
 • Kursleder Helge Mass Andersen , Ellen Egenæs
  Få plasser
 • 12. sep 09.00 - 16.00
  Stavanger
 • Kursleder Helge Mass Andersen , Ellen Egenæs
 • 26. sep 09.00 - 16.00
  Tromsø
 • Kursleder Helge Mass Andersen , Ellen Egenæs
 • 27. sep 09.00 - 16.00
  Oslo
 • Kursleder Helge Mass Andersen , Ellen Egenæs
 • Kursleder:
  Helge Mass Andersen
  Aut.regnskapsfører/Seniorkonsulent, HMA Consult AS
 • Kursleder:
  Ellen Egenæs
  Kvalitetsleder/Aut.regnskapsfører, ABR Regnskap AS