Stedlig kurs

Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel – videregående

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

For å drive god økonomistyring må man forstå de ulike faktorene som påvirker virksomhetens resultater, likviditet og balanse – og hvordan disse påvirkes av hverandre. Videre er kontinuerlige forbedringstiltak viktige for å levere gode resultater. Gode modeller for å analysere historiske data, finne de riktige forbedringstiltakene og planlegge fremtiden er sentrale verktøy i virksomhetsstyring. I dette kurset ser vi på hvordan man kan konstruere treffsikre økonomistyringsmodeller i MS Excel, som gir mulighet til å simulere på relevante faktorer og finne de riktige tiltakene. Vi ser også på hvordan benchmarking mot andre virksomheter kan brukes til å styre og forbedre egen virksomhet. Kurset skal bidra til at du får bedre forståelse for hvordan du bygger gode økonomistyringsmodeller og bruker relevante sammenligningsdata i økonomistyringen.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for de som vil lære mer om økonomistyring og modellbygging i Excel. Det passer godt for de som har ansvar for å analysere, tolke og videreformidle økonomisk informasjon til beslutningstakere i virksomheter. Kurset forutsetter viderekomne forkunnskaper i MS Excel og grunnleggende forståelse for sentrale begreper innen økonomistyring.

Kursinnhold

Følgende hovedtemaer vil bli belyst i kurset:
 • Hvordan få oversikt over og systematisere faktorer som påvirker virksomhetens økonomi.
 • Modellkonstruksjon i Excel; hvordan gå fra skisse til modell som simulerer både resultat, balanse og likviditet.
 • Likviditetsstyring og scenarioanalyser.
 • Identifisering av konkrete forbedringstiltak – en modell i seg selv gir ingen endring.
 • Benchmarking av data mot andre virksomheter.

Undervisningsform

Forelesninger med praktiske caser i MS Excel. Det forventes at deltagerne deltar aktivt med å synliggjøre relevante eksempler som kan brukes ved utarbeidelse av MS Excel modeller. Det legges opp til plenumsdiskusjoner underveis. Kursdeltager må ha viderekomne forkunnskaper i MS Excel og medbringe egen PC.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå