Stedlig kurs

Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel – grunnleggende

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Økonomistyring er en sentral del av virksomhetsstyring i både private og offentlige virksomheter. Det viktigste verktøyet for god økonomistyring er regnskapet. God og relevant regnskapsinformasjon gir et solid grunnlag for å vurdere hva som går bra og hva som kan bli bedre. I dette kurset ser vi på hvordan regnskapsdata kan brukes som et fundament for videre bearbeiding og hvilke analyser som er mest relevante. Du vil bli presentert for både metodeverk og modeller, satt opp i MS Excel med innebygde formelsett som du får med hjem. Kurset skal bidra til at du får bedre forståelse for hvordan økonomistyringsmodeller kan anvendes i både egen virksomhet og overfor kunder.

Målgruppe

Kurset er spesielt tilrettelagt for de som ønsker å få bedre forståelse for hva økonomistyring faktisk er og hvordan det foregår i praksis. Det passer også godt for dem som har ansvar for å analysere, tolke og videreformidle økonomisk informasjon til regnskapsinteressenter. Kurset forutsetter grunnleggende forkunnskaper i MS Excel.

Kursinnhold

Følgende hovedtemaer vil bli belyst i kurset:
 • Hva er økonomistyring, og hvorfor skal vi drive med det?
 • Analysere regnskapsdata; hvordan gjøre enkle lønnsomhetsanalyser i Excel ved hjelp av regnskapsdata.
 • Budsjett og prognose; gjennomgang av budsjettprosessen, hvordan drive dynamisk økonomistyring ved hjelp av rullerende prognoser, utarbeidelse av en enkel budsjettmodell i Excel.
 • Likviditetsstyring; hvordan drive god og løpende likviditetsstyring, utarbeidelse av enkel likviditetsmodell i Excel.

Undervisningsform

Forelesninger med praktiske caser i MS Excel. Det forventes at deltagerne deltar aktivt med å synliggjøre relevante eksempler som kan brukes ved utarbeidelse av MS Excel modeller. Det legges opp til plenumsdiskusjoner underveis. Kursdeltager må ha grunnleggende forkunnskaper i MS Excel og medbringe egen PC.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå