Stedlig kurs

Innføring i internasjonal skatterett

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Det blir mer og mer vanlig at virksomheter driver med aktiviteter over landegrenser. I dette kurset gir vi deg en innføring i reglene for beskatning av forretningsvirksomhet med tilknytning til flere land. Skatteavtalenes betydning og forholdet til interne skatteregler vil bli gjennomgått. Videre vil viktige begreper det er nødvendig å kjenne til, bli nærmere forklart.

Målgruppe

Kurset vil være nyttig både for regnskapsførere og regnskap- og økonomiansvarlige i virksomheter som driver aktivitet med tilknytning til flere land. For fullt utbytte av kurset bør du ha god kjennskap til norske interne skatteregler for næringsvirksomhet.

Kursinnhold

 • Sammenhengen mellom norske interne skatteregler og skatteavtaler
 • Internasjonal skatteplanlegging
 • Metoder for å unngå skatteflukt – BEPS-prosjektet
 • Skatteavtaler og utviklingen innen internasjonal skatt
 • Skatteavtalenes oppbygning
 • Den nordiske skatteavtalen, OECDs mønsteravtale, «Supertraktaten»
 • Grunnleggende begreper:
  - Hjemmehørende-begrepet
  - Globalinntektsprinsippet
  - Begrenset skattepliktig
  - Kreditmetoden/unntaksmetoden
  - NOKUS-/CFC-regler
  - Kildeprinsippet
  - Datterselskap versus filial
  - Internprising mellom nærstående selskaper (sktl § 13-1 og OECDs retningslinjer)
  - Skatteavtalenes prinsipper for allokering av inntekter og kostnader ved fast driftssted
 • Tips til hvor du finner aktuelle rettskilder og relevant informasjon

Undervisningsform

Forelesning hvor regler også vil bli presentert ved bruk av praktiske eksempler. Kursdokumentasjonen til kurset utarbeides med sikte på at det kan benyttes som nyttig oppslagsmiddel i etterkant av kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå