Stedlig kurs

Skatteforvaltningsloven – saksbehandlingsregler du må kunne

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset tar sikte på å gi deltakerne oversikt over hva som er nytt i loven og hva som er uendret. Få kunnskap om den nye lovens oppbygning og hvordan den anvendes i praksis på viktige områder som klage på ligning/vedtak, endringsfrister, sanksjoner, opplysningsplikt samt uriktige/ufullstendige opplysninger vil være sentralt.

Målgruppe

Kurset er velegnet for alle som bistår med utarbeidelse av skattemeldinger samt annen skatte- og avgiftsmessig rapportering og ikke minst ved bokettersyn og klagebehandling. Kurset vil være sentralt for alle dere som foretar rapportering på vegne av kunder, det være seg innenfor skatt, mva, arbeidsgiveravgift, merverdiavgiftskompensasjon eller andre typer skatter og avgifter. Dette er en ny felles lov for all type skatte- og avgiftrapportering og vil gjelde i mange år fremover.

Kursinnhold

 • Bakgrunn for og formål med den nye loven 
 • Oversikt over hva som er nytt
 • Hvilke lover/regler som erstattes av den nye loven 
 • Nye begreper som innføres 
 • Lovspeil og håndbøker
 • Særlig viktige endringer
  - Ny samleforskrift
  - Ny fastsettingsmodell, skattemelding erstatter selvangivelsesbegrepet 
  - Nye endringsfrister kontra skattemyndighetenes saksbehandlingstid
  - Anledning til å påklage BFU 
  - Ny klagenemndsordning
  - Konsekvenser av at det gjøres feil – når brukes hva?
 • Eksempler på hvordan man går frem i klagesak på skatt/mva
  - Hvilke bestemmelser er særlig relevante 
  - Hvordan bygge opp en klage
  - Hvordan argumentere i en klage/bruk av rettskilder
  - Tilleggsskatt
  - Tvangsmulkt
  - Overtredelsesgebyr

Undervisningsform

Undervisningsformen er i utgangspunktet forelesning. Det legges imidlertid opp til en praktisk tilnærming gjennom gruppearbeid/praktiske «caser».

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå