Stedlig kurs

Prognoser og investeringsbeslutninger

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Hva kan fortiden lære oss om fremtiden? Og hvordan kan vi finne ut av om vi kommer til å være mer lønnsomme i morgen hvis vi investerer i noe nytt i dag? Svaret på disse spørsmålene er det ikke alltid så enkelt å finne, men det kan likevel være fornuftig å gjøre et forsøk. Det finnes velprøvde modeller og verktøy som kan være til god hjelp hvis du har behov for å utarbeide fremtidige prognoser og/eller står overfor vanskelige investeringsbeslutninger. I dette kurset vil du lære å bruke historiske data fra økonomisystemet til å utarbeide enkle prognosemodeller i Excel. Vi ser på flere forskjellige prognosemetoder, i tillegg til hvilke vurderinger, kalkulasjoner og metoder som bør ligge til grunn i forkant av en investeringsbeslutning. Til dette bruker vi også Excel, og vil da blant annet gjennomgå grunnleggende finansielle prinsipper om nåverdi- og internrenteberegninger.

Målgruppe

Kurset er for deg som vil utarbeide prognoser og andre analyser basert på historiske data som finnes i de aller fleste økonomisystemer. Det er også svært aktuelt for alle som står overfor en vanskelig investeringsbeslutning.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av flere statistiske metoder som brukes til å lage prognoser som f.eks regresjonsanalyse.
 • Vi henter tall ut fra historiske regnskaper og lager en modell sammen til å lage prognoser i Excel.
 • Vi bruker prognosemodellen som er utviklet til å analysere flere områder i virksomheten for å identifisere kritiske trender som burde belyses.
 • Vi ser på prinsippene bak nåverdi- og internrenteberegninger. Vi ser hvordan man definerer avkastningskravet i virksomheten. Videre ser vi på betydning av produktivitet og ser om investeringen møter vårt krav til økt produktivitet.
 • Vi begynner med en enkel case der vi sammenligner kjøp av 2 forskjellige produksjonsmaskiner for å finne den mest lønnsomme.
 • Vi ser på en kompleks case der en virksomhet vurderer å automatisere en rekke interne prosesser og kvalitetssikrer denne beslutningen.
 • Gjennomgående ser vi på effekten som digitalisering har på virksomheten og på erfaringer fra virksomheter som har adoptert digitale hjelpemidler kontra de som ikke har det.
 • Modeller i Excel som vil kunne effektivisere din arbeidshverdag.

Undervisningsform

Forelesning hvor mesteparten av tiden brukes på praktisk arbeid der vi jobber sammen med å løse eksempler. Du vil lære nye metoder og få mange gode tips og triks til jobbing med regneark.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå