!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Bokføring og avstemming av ny MVA-melding

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-

Om kurset

Kurset gir grunnleggende kunnskap og forståelse av hvordan innføringen av nytt system for innførselsmerverdiavgift fra 2017 berører bokføringen. Kurset omhandler krav til dokumentasjon i det nye systemet og viser sammenhengen mellom bokføringen, spesifikasjoner og rapportering av merverdiavgiften. Det gis innspill på hvilke avstemminger som er pliktig å gjennomføre og hvilke ytterligere kontroller som bør vurderes. Videre drøftes grensesnittet mellom system for bokføring av innførsel av varer og innførsel av fjernleverbare tjenester.

Målgruppe

Kurset passer for alle som er involvert i bokføring av innførsel av varer fra utlandet. Dette gjelder også ledere med et ansvar for kvaliteten i de regnskapstjenestene som leveres.

Kursinnhold

Skattemeldingen for merverdiavgift – nye poster
Grunnlaget for avgiftsberegningen ved innførsel av varer
Bokføring og spesifikasjoner av merverdiavgift ved innførsel
Dokumentasjon av merverdiavgift ved innførsel av varer
Avstemming av regnskap og rapportering
Grensesnittet mot innførsel av fjernleverbare tjenester
Kort om utførsel av varer

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI