!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Bokføring - salgsdokumentasjon kredittsalg

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-

Om kurset

Kredittsalg er en av de vanligste transaksjonstypene i norske virksomheter. Kurset gjennomgår bokføringsforskriftens detaljerte krav til innhold i og utstedelse av salgsdokumenter (fakturaer), herunder hvem som kan utstede salgsdokumentet og når dette skal skje. Kurset omhandler også de unntak som finnes fra kravene til innhold i og utstedelse av salgsdokumenter ved kredittsalg, samt særlige regler for enkelte næringer og bransjer.

Målgruppe

Kurset passer for interne og eksterne regnskapsførere for bokføringspliktige som har kredittsalg, samt revisorer, offentlige kontrollører og andre som skal se til at kredittsalgsreglene etterleves.

Kursinnhold

 • Generelt om dokumentasjon
 • Definisjon av kredittsalg
 • Krav om salgs- og kjøpsdokumenter
 • Innhold
 • Underdokumentasjon
 • Utsteder
 • Utstedelsestidspunkt
 • Format og medium
 • Oversendelse
 • Feil og korreksjoner
 • Unntak
 • Bransjebestemmelser

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål. Dette er i form av at du som kursdeltaker får et spørsmål til hver sekvens/del hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Fagansvarlig regnskap, Regnskap Norge