Nettkurs

Kontroll av årsregnskap og skattemelding

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1,5
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 2000,- Ansatt i byrå: 2000,- Normalpris: 2800,-
Medlem: 2000,- Ansatt i byrå: 2000,- Normalpris: 2800,-

Om kurset

Kurset tar sikte på å gi deg en god innføring i kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer. Skatteskjemaene for regnskapsåret 2016 ligger til grunn for kontrollen. Man legger her opp til enten en egenkontroll, eller kontroll av kollega for å forebygge feil i skatteskjemaer og offisielt regnskap med noter og årsberetning før materialet sendes til Altinn. Erfaringen tilsier at en slik kontroll både er nødvendig og nyttig for å unngå vesentlige feil i kontorets årsoppgjørsproduksjon.

Målgruppe

Kurset er beregnet for deg som enten skal gjennomføre kontroll av egne utarbeidede årsoppgjør eller for deg som skal kontrollere en kollega. Det anbefales å benytte erfarne autoriserte regnskapsførere til dette kontrollarbeidet. Kurset passer også for deg som jobber i økonomi/regnskapsavdeling, og utarbeider selskapets ligningsskjemaer og årsregnskap.

Kursinnhold

Endring av begreper 
Prinsipper for årsoppgjøret
Kontroll av div. ligningsskjemaer
Kontroll av aksjeselskap
Kontroll av enkeltpersonforetak 
Kontroll av årsregnskap med noter
Kontroll av årsberetning
Kontroll av AS uten revisor
 

Undervisningsform

Nettkurs. Hele kontrollopplegget er bygd opp i et Excel ark med forskjellige arkfaner for de forskjellige temaene. Vi gjennomgår alle sentrale skatteskjemaer både for aksjeselskap og enkeltpersonforetak uten av vi drøfter «spesialiteter». Vi drøfter også innhold i noter og beretning, samt vår rådgivningsrolle vedr. formaliteter, protokoller etc. Dette innebærer at kontrollopplegget vil fungere godt for en meget stor andel av kontorets kundemasse.

Pris

Medlem: 2000,-
Ansatt i byrå: 2000,-
Normalpris: 2800,-

 • Kursleder:
  Helge Mass Andersen
  Aut. regnskapsfører, Seniorkonsulent, Accountor