!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Bokføringsreglene fra A til Å

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 3000,- Ansatt i medlemsbedrift: 3000,- Normalpris: 4000,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3000,- Ansatt i medlemsbedrift: 3000,- Normalpris: 4000,-

Om kurset

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, skattemeldinger, rapportering av merverdiavgift mv. Alle norske foretak som har regnskapsplikt og/eller plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt mv for næringsdrivende eller skattemelding for merverdiavgift, skal følge bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk.

Kurset gir en oversikt over bokføringsreglene i sin helhet, og omhandler lov, forskrifter, god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet mv. Målet er å gi oversikt og grunnleggende kompetanse innenfor bokføringsregelverket.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, eller som skal begynne å arbeide med bokføring, og som har behov for en innføring i gjeldende regelverk på området. Kurset passer både til de som skal utføre bokføring og de som skal etterkontrollere andres bokføring.

Kursinnhold

 • Bokføringsplikt
 • Pliktig regnskapsrapportering
 • Grunnleggende bokføringsprinsipper
 • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
 • Sporbarhet
 • Bokføring og ajourhold
 • Bokføringsvaluta
 • Retting av bokførte opplysninger
 • Dokumentasjon av bokførte opplysninger
 • Dokumentasjon av balansen
 • Krav til språk
 • Oppbevaring og elektronisk tilgjengelighet
 • Bistand og informasjon til kontrollmyndighet
 • Sentrale bransjebestemmelser
 • Kilder og litteratur

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3000,-
Normalpris: 4000,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor