!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Kontroll av årsregnskap og skatteskjemaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1,5
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 2400,- Ansatt i medlemsbedrift: 2400,- Normalpris: 3100,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2400,- Ansatt i medlemsbedrift: 2400,- Normalpris: 3100,-

Om kurset

Kurset tar sikte på å gi deg en god innføring i kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer. Skatteskjemaene for regnskapsåret 2017 ligger til grunn for kontrollen. Man legger her opp til enten en egenkontroll, eller kontroll av kollega for å forebygge feil i skatteskjemaer og offisielt regnskap med noter og eventuell årsberetning før materialet sendes til Altinn. Erfaringen tilsier at en slik kontroll både er nødvendig og nyttig for å unngå vesentlige feil i kontorets årsoppgjørsproduksjon.

Målgruppe

Kurset er beregnet for deg som enten skal gjennomføre kontroll av egne utarbeidede årsoppgjør eller for deg som skal kontrollere en kollega. Det anbefales å benytte erfarne autoriserte regnskapsførere til dette kontrollarbeidet. Kurset passer også for deg som jobber i økonomi/regnskapsavdeling, og utarbeider selskapets ligningsskjemaer og årsregnskap.

Kursinnhold

 • Praktisk gjennomføring av kontrollen
 • Prinsipper for årsoppgjøret
 • Kontroll av div. skatteskjemaer
 • Kontroll av aksjeselskap
 • Kontroll av enkeltpersonforetak 
 • Kontroll av årsregnskap med noter
 • Kontroll av årsberetning
 • Kontroll av AS uten revisor

Undervisningsform

Nettkurs. Hele kontrollopplegget er bygd opp i et Excel ark med forskjellige arkfaner for de forskjellige temaene. Vi gjennomgår alle sentrale skatteskjemaer både for aksjeselskap og enkeltpersonforetak uten av vi drøfter «spesialiteter». Vi drøfter også innhold i noter og beretning, samt vår rådgivningsrolle vedr. formaliteter, protokoller etc. Dette innebærer at kontrollopplegget vil fungere godt for en meget stor andel av kontorets kundemasse.

Pris

Medlem: 2400,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2400,-
Normalpris: 3100,-

 • Kursleder:
  Helge Johnny Mass Andersen
  Senior konsulent/Autorisert regnskapsfører