!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Diettregler fra 2018 - få full kontroll

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-

Om kurset

Med virkning fra 1. november 2017 ble det innført store endringer i skattereglene om diettgodtgjørelser på dagsreiser. Reglene innebærer at svært mange arbeidstakere ikke lenger kan få diettgodtgjørelser trekkfritt og skattefritt. Mange arbeidsgivere er usikre på hva de nye reglene innebærer og hvem reglene får anvendelse for.

Fra 1. januar 2018 er også skattereglene endret for diettgodtgjørelser på reiser med overnatting. For noen diettgodtgjørelser er det innført delvis skatteplikt mens andre har blitt helt skattepliktige. Reglene berører alle som får slike godtgjørelser på reiser både i Norge og i utlandet. Kurset gjør deg trygg på hva reglene innebærer og hvordan de skal praktiseres.

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til deg som jobber med lønn og reiseoppgjør, enten i bedriften hvor du skal attestere eller utbetale reiseoppgjør, eller du arbeider med dette fagområdet i et regnskapsbyrå eller revisjonsselskap. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Kursinnhold

Dagdiett etter statens reiseregulativ
- Status
- Forholdet mellom reiseregulativet og skattereglene
Nye skatteregler om dagdiett
- Vilkårene for trekkfritak
«Arbeidstakers normale arbeidssituasjon»
Bestemmelsene i tariffavtale eller statens reiseregulativ 
Yrkesreiser i skattemessig forstand
Dietten må ligge innenfor Skattedirektoratets forskuddssatser 
Reiseregningen må oppfylle legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften.
Refusjon av utgifter til kost på dagsreiser
Særlig om dagsreiser til utlandet
Nye skatteregler om døgndiett
- Forskjell på reiser med og uten overnatting
  - Forholdet til skattereglene om dagdiett
- Nye forskuddssatser
Måltidsfradrag
Oppsplitting av diettgodtgjørelsen
- Refusjon av kostutgifter
- Fri kost
- Reiser til utlandet
  - Praktiske eksempler
  - Hva med kostgodtgjørelser som gjelder 2017, men som utbetales i 2018 – hvilke regler gjelder 

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat