Forsikring

Alle medlemsbedrifter må ha en profesjonsansvarsforsikring.
I samarbeid med Tryg Forsikring tilbyr Regnskap Norge derfor medlemsbedrifter å ta del i en kollektiv avtale på profesjons- ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring. Vi har også fordelsavtaler med Storebrand og Gjensidige på andre forsikringer som alle  medlemmer kan ta del i.  

Kontakinformasjon

Telefon

23 35 69 00, innvalg 1

Epost

medlemssenter@regnskapnorge.no

Våre åpningstider

08.00–15.30

Vilkår

Her finner du vilkår for kriminalitet- og profesjonsansvarsforsikringen

Gå til vilkår

Skademelding

Her finner du informasjon om varsling av skade/mulig skade til profesjonsansvarsforsikringen og kriminalitetsforsrikringen.

Gå til skadeskjema

Ønsker du å tegne, endre eller avslutte forsikring?

Her finner du nødvendig informasjon om hvordan du kan tegne, endre eller avslutte forsikringer via Regnskap Norges kollektive avtale med Tryg?

Mer informasjon

Tilleggsforsikring ved opphør

Skal du avvikle din regnskapsvirksomhet tilbyr Tryg muligheten å tegne dekning for utvidet oppdaglsesperiode i fm. profesjonsansvarsforsikringen.

Les tilbudet

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet et utvalg av spørsmål vi opplever at mange lurer på.

Les mer

  • Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge har anledning til å delta i denne ordningen. Alle medlemsbedrifter plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, men trenger ikke å være tilsluttet denne kollektive avtalen. Egen forsikring kan også benyttes, men må da dokumenteres.

    Dersom bedriften har tegnet profesjonsansvarsforsikring kan den også tegne kriminalitetsforsikring via samme avtale. Unntaket er for EPF og AS uten ansatte.

  • Alle medlemsbyråer plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, men trenger ikke å være tilsluttet denne kollektive avtalen. Egen forsikring kan også benyttes, men må da dokumenteres enten via innmeldingsskjemaet eller den kan ettersendes. Det må framkomme at forsikringen gjelder yrkesutøvelse som regnskapsfører, og at forsikringen dekker feil som regnskapsførere kan bli økonomisk ansvarlig for ovenfor kunden. Det er ikke nok å få tilsendt faktura, men forsikringsbeviset helst med forsikringsvilkårene.

  • Bedriften må selv gjøre en vurdering med hensyn til størrelsen på kundemassen, hvilke oppgaver regnskapsfører utfører og hvor stor en eventuell skadesak kan bli.

    I tillegg er det særlig grunn til å merke seg at den forsikringssum som er valgt gjelder for Trygs samlede utbetalingsplikt for alle erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår.