Profesjonsansvarsforsikring

Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

HVEM MÅ TEGNE FORSIKRING?

Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge plikter å ha profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring), enten gjennom Regnskap Norges kollektive ordning eller gjennom egen forsikringsleverandør. Ved bruk av egen forsikring, må forsikringsbevis sendes til Regnskap Norge. Når du melder inn ny virksomhet i Regnskap Norge er tegning av forsikring en del av innmeldingen.

Her finner du våre priser. Vi gjør oppmerksom på at dette er faste priser, samt at forsikringssummene gjelder pr. skadetilfelle og samlet pr. forsikringår. Forsikringen fornyes automatisk hvert år. Ved oppsigelse gjelder 30 dagers oppsigelsesfrist. Forsikringer som tegnes i løpet av året faktureres ut ifra innmeldingsdato.

Forsikringssummene 1 til 10 millioner har en egenandel på kr 35 000 pr skade. Egenandelen pr skade for 20 millioner er kr 100 000.

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2019

Antall årsverk i
regnskapsbedriften   
Forsikringssum kr  
1 000 000 2 000 000  5 000 000  10 000 000  20 000 000 
Inntil 3 årsverk kr 2 660 kr 4 040 kr 5 860  kr 9 670  kr 11 760 
3,1 - 6 årsverk kr 4 040 kr 5 890 kr 9 440 kr 15 530 kr 16 400 
6,1 - 12 årsverk kr 6 900 kr 9 910 kr 15 750  kr 26 390  kr 29 810 
12,1 - 20 årsverk kr 10 630 kr 16 090 kr 24 610 kr 41 280 kr 48 190
20,1 - 30 årsverk kr 15 940 kr 22 670 kr 36 050  kr 60 520  kr 64 840
30,1 - 35 årsverk kr 18 670 kr 25 930 kr 39 000 kr 65 430  kr 69 960 
35,1 - 50 årsverk kr 25 750 kr 34 880 kr 52 570 kr 88 300 kr 92 880
50,1 - 100 årsverk kr 42 830 kr 62 030 kr 96 160 kr 161 520 kr 171 720
100,1 - 150 årsverk kr 53 640 kr 80 030 kr 117 980 kr 200 060 kr 217 180

 

HVA DEKKER PROFESJONSANSVARSFORSIKRINGEN?

Som hovedregel dekker forsikringen det tap som regnskapsfører eventuelt påfører kunden på grunn av feil eller mangler i forbindelse med utførelsen av regnskapsføreroppdraget.

 

HVILKEN FORSIKRINGSSUM BØR VI VELGE?

Virksomheten må selv gjøre en vurdering med hensyn til størrelsen på kundemassen, hvilke oppgaver regnskapsfører utfører og hvor stor en eventuell skadesak kan bli.

I tillegg er det særlig grunn til å merke seg at den forsikringssum som er valgt gjelder for Trygs samlede utbetalingsplikt for alle erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår. Les gjerne utsnittet fra Trygs artikkel i medlemsnytt 3/2016 om valg av forsikringsdekning. 

Se også Ofte stilte spørsmål om forsikringsordningen.