Vi jobber for å posisjonere bransjen

En viktig oppgave for Regnskap Norge er å styrke profesjonen og bransjens attraktivitet, og bidra til at regnskapsbransjen fremstår med et godt omdømme i sitt marked og omgivelser. Vårt profileringsarbeid har også som ambisjon å synliggjøre moderniseringen som bransjen gjennomgår.

Sentrale stikkord her er kompetanse- og teknologisk utvikling, arbeidsprosesser og effektivitet, markedsorientering og kundesentrisme. For omverdenen er det viktig å vise at bransjen er inne i et skifte med økt profesjonalisering, som representerer nye muligheter for kunder, ansatte og potensielle yrkesutøvere, samarbeidspartnere og andre.

Alle medlemmer blir profilert i vår nettbaserte veilednings- og søketjeneste, som har ambisjon om å synliggjøre og fremme regnskapsbransjen for næringslivet. Her får næringslivet veiledning og hjelp til å finne frem til sin samarbeidspartner innen regnskap og økonomi. Denne tjenesten knyttes gjerne opp mot annonsekampanjer og andre markedstiltak.

For å være en naturlig og ettertraktet samfunnsdebattant, knyttet til rammebetingelser og fagspørsmål innenfor vårt kjerneområde, er det et mål å være synlig i media. Dette jobber vi aktivt med for å fremme din og bransjens anseelse og anerkjennelse.