STUDENT- OG PRAKSISMEDLEMSKAP

Hovedregelen for å bli medlem i Regnskap Norge er at du må inneha autorisasjon som regnskapsfører. Unntaket er for deg som studerer regnskap og økonomi på bachelor- eller masternivå, eller er ute i toårig praksis. Student- og praksismedlemskapet er gratis, og her presenterer vi de viktigste medlemsfordelene.

Tilgang til informasjon på web
Regnskap Norge publiserer kontinuerlig nyheter og fagartikler på web, men deler av denne informasjonsformidlingen er forbeholdt medlemmer. Som student- eller praksismedlem gir vi deg ubegrenset tilgang til all informasjon på vår hjemmeside. 

Elektronisk nyhetsbrev
Nyhetsbrevene utgis ca en gang pr uke og inneholder fagnyheter, aktuelle kurstilbud og annen relevant medlemsinformasjon. 

Bladet Regnskap & Økonomi
Regnskap & Økonomi utgis 4 ganger i året. Bladet formidler nyheter og aktualiteter innen fagområdene regnskap, økonomi, skatt og avgift på en lettfattelig måte. 

Samarbeid om bacheloroppgaver 
Regnskap Norge kan formidle kontakt mellom medlemsbyråer og studenter på utkikk etter en samarbeidspartner til bachelor-/masteroppgave. Oppgaven kan også skrives i samarbeid med Regnskap Norge.  

Skadeforsikring fra Gjensidige Forsikring
Gjensidige er Regnskap Norges samarbeidspartner innen skadeforsikringer. Som student- eller praksismedlem er det mulig å få rabatt på private skadeforsikringer, avhengig av hvor mange forsikringer du samler i Gjensidige.

Produkter til reduserte priser
Student- eller praksismedlemmer oppnår samme rabatter som ordinære medlemmer på alle våre produkter.

Kurs til reduserte priser 
Regnskap Norge er en av landets største leverandører av kurs til økonomi- og regnskapsbransjen. Som student- eller praksismedlem oppnår du samme rabatter som ordinære medlemmer, dvs. kr 1 000 pr kursdag. 

Her finner du oversikt over kurstilbudet i Regnskap Norge