Vi taler din sak!

Regnskap Norge skal være regnskapsbransjens viktigste talerør. Dette operasjonaliserer seg i høringsarbeid og dialog med offentlige myndigheter og samarbeidspartnere.

I tillegg til regnskapsførernes egen rammelovgivning er vårt hovedfokus rettet mot vilkårene for små og mellomstore virksomheter, særlig innenfor regnskaps-, skatt-, avgiftsområdet, men også de regler som gjelder for å drive virksomhet som sådan.

Regnskap Norge er politisk nøytral, og konsentrerer sin innsats mot rammebetingelser og kvalitet i regelverksutviklingen, sett fra et faglig og praktisk ståsted. I den forbindelse står da også forenklingsperspektivet høyt, hvor vi har etablert oss som en betydningsfull aktør som både blir forespurt og lyttet til av myndigheter og andre. Gjennom nærheten til regnskapsførerne og deres kunder får vi en unik innsikt i de utfordringer og problemstillinger næringslivet står overfor. Dette gjør oss godt rustet til både å identifisere områder med forenklingspotensiale og foreslå konkrete løsninger. Det å være løsningsorientert er en viktig målsetning for vårt påvirkningsarbeid.