Bli medlem

Medlemskategorier

Personmedlemskap:

  • Inneha autorisasjon som regnskapsfører.
  • Personer som jobber i autoriserte regnskapsforetak kan bare være medlem hvis foretaket har bedriftsmedlemskap. 

Bedriftsmedlemskap:

  • Bedrift må være autorisert regnskapsselskap eller EPF der innehaver er autorisert regnskapsfører. 

Student- og praksismedlemskap:

  • Studere regnskap og økonomi på bachelor eller masternivå eller være i toårig praksis innenfor regnskapsfag.

Gå til innmeldingsskjema

Ønsker du å bli autorisert regnskapsfører?

Her finner du informasjonen du trenger om kravene til å få og opprettholde din autorisasjon. 

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om medlemskap i Regnskap Norge.

Les mer

Ofte stilte spørsmål

  • Det kan du dessverre ikke. Så lenge du jobber i et autorisert regnskapsbyrå må både person og byrå ha tilknytning til Regnskap Norge. Årsaken er at så lenge du som autorisert regnskapsfører er aktiv i regnskapsyrket og fører regnskap for andre, vil du måtte underlegge deg Regnskap Norge sin kvalitetskontroll. Hvis selskapet ikke er tilknyttet oss, mister vi kontrollfunksjonen og det strider med våre vedtekter og vår avtale med Finanstilsynet.

  • Nei, du betaler kun for perioden du er medlem og kontigenten beregnes da på bakgrunn av antall måneder som gjenstår av kalenderåret.

  • Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre må være autorisert, dette gjelder også selskaper. Du må derfor søke Finanstilsynet om å oppnå autorisasjon på selskapet. Her finner du mer informasjon og mal for søknad om autorisasjon som regnskapsførerselskap. Merk at Finanstilsynet må ha fattet vedtak om autorisasjon før selskapet meldes inn i Regnskap Norge.