Hvorfor bli medlem?

Bli med i et bransjemiljø som gjør deg bedre rustet for fremtiden!

Regnskapsbransjen er inne i en tid med raske endringer.  Som bransjeforening følger vi utviklingen tett og satser sterkt på å hjelpe medlemmene i deres omstillingsarbeid. Med Regnskap Norge har du en forening i ryggen som hjelper deg slik at du har et best mulig utgangspunkt for din og byråets utvikling. 

Alle personer og virksomheter med autorisasjon kan søke medlemskap i Regnskap Norge. Som medlem blir du del av et bransjefellesskap, og kan nyte godt av et fagmiljø som gir deg kompetansen du trenger. Du får fri hjelp til faglige spørsmål og mottar regelmessig fagnyheter og informasjon.

Regnskap Norge representerer hovedtyngden av landets regnskapsførere, og antallet medlemmer vokser stadig. I dag teller vi 7 600 autoriserte regnskapsførere og 2 600 regnskapsbedrifter, noe som gir foreningen slagkraft mot myndigheter og beslutningstakere. Som medlem bidrar du til at vi i enda sterkere grad kan tale regnskapsbransjens og dine interesser.
 
Rabatt på kurs
Regnskap Norge er landets største leverandør av kurs innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer, og vi tilbyr et bredt utvalg av nettkurs, fra 1 til 7 timers varighet.

Som medlem oppnår du store besparelser i kursavgiften til kursene du må ta for å opprettholde autorisasjonen. For eksempel sparer personmedlemmer kr 1 000 per kursdag i forhold til ikke-medlemmer på våre fagdager i Norge og nettkurs med 7 timers oppdatering. Bestiller du fagdagskurs innen 21. august i 2021, får du ytterligere kr 500 i rabatt per kurs.

Her finner du oversikt over vårt kurstilbud.

Personlig oppdateringskalkulator 
Du får en egen oppdateringskalkulator som gjør det enkelt å holde oversikt over dine kurs og oppdateringstimer. Kalkulatoren viser hvilke kurs du har tatt og hvor mange timer du er godskrevet med innen de ulike fagområdene. I tillegg viser den hva du mangler, og gir innspill til aktuelle kurs du kan ta for å nå timekravet. Du kan se din kurshistorikk og legge inn kurs fra andre arrangører. Løsningen tar også høyde for eventuelle permisjoner du måtte ha og inneholder en egen utskriftsfunksjon. 

Fri fagsupport
Våre rådgivere hjelper deg med faglige spørsmål og problemstillinger på telefon og e-post. Som medlem får du fri tilgang til fagsupport innenfor norsk regelverk for bokføring, årsregnskap, ekstern regnskapsføring, skatt og merverdiavgift. Vi besvarer også spørsmål innen andre relevante rettsområder i den grad vi har kompetanse og kapasitet.

Oppdatert fag- og bransjeinformasjon
Vi publiserer kontinuerlig faglige nyheter på våre hjemmesider, og som medlem vil du få utvidet tilgang til artikler og relevant fagstoff. Her finner du også masse nyttig informasjon om trender og utviklingstrekk i regnskapsbransjen. Alt innhold vi publiserer vil du få tilsendt i ukentlige nyhetsbrev som distribueres via e-post.

Kundemagasinet Regnskap & Økonomi
Du mottar Regnskap & Økonomi fire ganger i året. Det inneholder også bilaget MedlemsNytt. 

Statistikk og bransjetall
Regnskap Norges årlige og omfattende lønnsstatistikk gir deg oversikt over utviklingen i lønnsnivået for autoriserte regnskapsførere. Du får også tilgang til en lønnskalkulator som gjør det mulig å sammenligne din lønn mot andre med tilsvarende demografi og bakgrunn. Du kan følge bransjens utvikling på sentrale nøkkeltall gjennom vår bransjerapport, og vår oppdragsmengdeindeks gir deg utviklingen i antall oppdrag i landet og fylkesvis. Vi følger bransjen og markedet tett og publiserer jevnlig undersøkelser som du vil ha nytte av.

Nettverk og lokale grupper
Regnskap Norge har etablert flere kontaktarenaer du kan ta del i som medlem, enten ved å påta deg verv i et av våre utvalg, eller ved å delta i våre forum og nettverk. Vår lokale organisering er forankret i ERFA gruppene, og du kan melde deg inn i en gruppe i ditt nærområde.

Verktøy og hjelpemidler
Du oppnår rabatt på alle våre verktøy og hjelpemidler, for eksempel KS Komplett.

Rabattavtaler
Vi har forhandlet frem gunstige avtaler på vegne av medlemmene, som representerer et bredt utvalg av produkter og tjenester. Dette omfatter blant annet forsikringer, pensjon, inkassoløsning, foretaksinformasjon, kontor og datarekvisita, webpubliseringsverktøy og telefoni/internett.

Les mer i vår brosjyre om medlemskap i Regnskap Norge (PDF)

Har du spørsmål er det bare å kontakte Medlemssenter på tlf. 23 35 69 00 eller sende e-post til medlemssenter@regnskapnorge.no.