Profesjonsansvarsforsikring

Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

HVEM MÅ TEGNE FORSIKRING?

Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge plikter å ha profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring), enten gjennom Regnskap Norges kollektive ordning eller gjennom egen forsikringsleverandør. Ved bruk av egen forsikring, må forsikringsbevis sendes til Regnskap Norge.

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016

Antall årsverk i
regnskapsbedriften   
Forsikringssum kr  
1 000 000 2 000 000  5 000 000  10 000 000  20 000 000 
Inntil 3 årsverk kr 2 350 kr 3 570 kr 5 180  kr 8 540  kr 10 390 
3,1 - 6 årsverk kr 3 570 kr 5 190 kr 8 340  kr 13 710  kr 14 490 
6,1 - 12 årsverk kr 6 090 kr 8 760 kr 13 910  kr 23 310  kr 26 330 
12,1 - 20 årsverk kr 9 390 kr 14 200 kr 21 730  kr 36 460  kr 42 560 
20,1 - 30 årsverk kr 14 070 kr 20 020 kr 31 840  kr 53 450  kr 57 270 
30,1 - 35 årsverk kr 16 490 kr 22 900 kr 34 440  kr 57 790  kr 61 790 
35,1 - 50 årsverk kr 22 730 kr 30 810 kr 46 430  kr 77 980  kr 82 030 
50,1 - 100 årsverk kr 37 830 kr 54 790 kr 84 930  kr 142 640  kr 151 650 
100,1 - 150 årsverk kr 47 370 kr 70 670 kr 104 190  kr 176 680  kr 191 810 

Forsikringssummene 1 til 10 mllioner har en egenandel på kr 35 000 pr skade. Egenandelen pr skade for 20 millioner er kr 100 000.