Vi taler din sak!

Regnskap Norge skal være regnskapsbransjens viktigste talerør. Vi deltar aktivt i offentlige høringer, utredninger og utvalg.

  
Vårt hovedfokus er regnskapsførernes egen rammelovgivning, men vi har også næringspolitiske ambisjoner. Vi jobber aktivt for at små og mellomstore virksomheter skal få bedre vilkår, særlig innenfor regnskaps-, skatte- og avgiftsområdet, men også de regler som gjelder utøvelse av næringsvirksomhet som sådan.

Regnskap Norge er politisk nøytral, og konsentrerer sin innsats mot rammebetingelser og kvalitet i regelverksutviklingen, sett fra et faglig, organisatorisk og administrativt ståsted. I den forbindelse står forenklingsperspektivet høyt, hvor vi har etablert oss som en betydningsfull aktør som både blir forespurt og lyttet til av myndigheter og andre. Gjennom nærheten til regnskapsførerne og deres kunder får vi en unik innsikt i de utfordringer og problemstillinger næringslivet står overfor. Dette gjør oss godt rustet til både å identifisere områder med forenklingspotensiale og foreslå konkrete løsninger. Det å være løsningsorientert er en viktig målsetning for vårt påvirkningsarbeid.