Kvalitetskontroll

Kvalitetskontrollordningen ble etablert i 1996 og kontrollene gjennomføres med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for samarbeid mellom Regnskap Norge og Finanstilsynet. Samarbeidet medfører at medlemmer av Regnskap Norge skal kontrolleres minimum hvert 7. år.  

Kontaktinformasjon

Telefon

23 35 69 00

Epost

kvalitetskontroll@regnskapnorge.no

Våre åpningstider

-