Manualer for regnskapnorge.no

På disse sidene finner du manualer for publisering av innhold på regnskapnorge.no.

Tilgjengelige manualer

  1. Gå til siden "Kalender" i redaktørmodus.
   Dette er en side av typen Kalendermappe, og siden har ID 1381.
  2. Klikk på pluss-symbolet forran sidens navn for å se underliggende sider.
  3. Pass på at du står på siden "Kalender" slik at den er merket.
  4. Klikk på hamburgermenyen til høyre for sidenavnet og velg "Ny side".
  5. Det blir opprettet en ny side av typen Kalenderhendelse.
  6. Gi navn til siden og sett inn dato som skal fremkomme i kalenderen.
  7. Klikk Opprett (blå knapp)
  8. Klikk på knappen "Alle egenskaper" for å åpne den nye kalendersiden for redigering.
  9. Sett inn det samme i Tittel som i sidenavn.
  10. Skriv inn ordet "Frist" og dato i feltet introduksjon i formatet Frist: 01.09.2016
  11. Fyll inn tekst i brødtekstfelt. 
  12. Klikk på knappen publisere, og så på grønn publisereknapp.
  13. Sjekk i kalenderen på forsiden eller Min Oversikt at alt ble rett.