A-melding januar

A-meldingen skal som hovedregel sendes elektronisk.

  • Gjennom lønnssystem I mange lønnssystemer vil det være en prosess for innsending av A-meldingen.
  • Laste opp fil i Altinn Noen lønnssystemer vil produsere en fil med a-meldingen. Denne kan du sende inn ved å laste opp filen til Altinn.
  • Manuell registrering i Altinn Har du ikke lønnssystem, registrerer du a-meldingen manuelt i Altinn.

A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne. 

Fra fristbasert til hendelsesbasert innrapportering Rapportering om hendelser sendes i a-meldingen. I Regnskap Norge tror vi nøkkelen til å oppnå reelle forenklinger handler om å legge opp til rasjonelle rutiner. Det å rapportere a-meldinger samtidig med lønnskjøringen, kan være et viktig tiltak for å oppnå dette. Vi anbefaler derfor å forsøke slik innrapportering, fremfor å ta opp igjen lønnsrapporteringen nær rapporteringsfristen