Arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Frist 15.05.17

Frist for betaling.

Hvis fristen for betaling faller på lørdag, søndag eller helligdag, forskyves fristen både for selve oppgaven og betalingen til neste virkedag, jf. Likningsloven § 3-7 nr. 4 og Skattebetalingsloven § 10-2. Se også Lov om veksler § 72.