Arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Frist: 15.03.

Frist for betaling.

Hvis fristen for betaling faller på lørdag, søndag eller helligdag, forskyves fristen både for selve oppgaven og betalingen til neste virkedag, jf. Likningsloven § 3-7 nr. 4 og Skattebetalingsloven § 10-2. Se også Lov om veksler § 72.