Arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (nov-des )

6 ganger i løpet av året skal arbeidsgiver betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for de to foregående månedene.

Hvis fristen for betaling faller på lørdag, søndag eller helligdag, forskyves fristen for betalingen til neste virkedag, jf. Likningsloven § 3-7 nr. 4 og Skattebetalingsloven § 10-2. Se også Lov om veksler § 72.