Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker

Lønnssammenstillingen skal kun sendes/leveres inntektsmottaker.( skal ikke sendes Skatteetaten).

Sammenstillingen skal inneholde: