Årsregnskap og årsberetning- frist for innsending

Frist: 31.07.2016

Innsending av årsregnskap
Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli. Har årsregnskapet avslutningsdato i perioden 01.01.2015-30.06, er tilsvarende frist senest 28. februar.(29. februar ved skuddår).Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret innen fristen, må forsinkelsesgebyr betales. Regnskapsregisteret kan ikke forlenge fristen.

Formålet med ordningen er å sikre økonomisk trygghet og effektivitet - mellom foretakene og myndighetene, mellom foretakene og publikum, og ikke minst, foretakene imellom.

Merk at fristen i henhold til "Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56" ikke er forlenget til 31. august slik som tidligere år.