Forskuddsskatt, 2. termin - Frist for betaling

Frist 15.05

Hvis betalingsfristen faller på lørdag, søndag eller helligdag, forskyves fristen til neste virkedag, jf. Skattebetalingsloven § 10-2 og Lov om veksler § 72.

Forskuddskatt

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap skal du betale forskuddsskatt. De som skal betale forskuddsskatt får tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året.

Skattekontoret beregner forskuddskatten på bakgrunn av overskuddet forrige år. Nystartede selskap og enkeltpersonforetak må melde fra til skattekontoret om virksomheten og om hvor mye overskudd eller underskudd de venter seg det første året.

Dersom utskrevet forskuddsskatt er for høy i forhold til antatt overskudd kan du endre skattekortet på skatteetatens hjemmeside.