Forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer.(15.02 og 15.04). Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist utliknede skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt.

Upersonlige skattytere mottar forskuddsskatteseddelen i januar. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Skattekontoret kan frafalle forskuddsskatten når det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli utliknet skatt for det aktuelle inntektsåret. Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og utliknet skatt, kan skattekontoret endre utskrivingen.

Krav om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt må fremsettes i god tid før siste termins forfall.