Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Frist: 30.06.2017

Ordinær generalforsamling skal holdes innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret.