Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Frist: 01.09.2017

Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Bestemmelsene for ordningen er gitt i forskrift om merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner, med avgrensninger etter § 5 i forskriften.

Søknadsfrist til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2016 og regnskapsåret 2015 ligger til grunn for søknad i 2016.

For idrettslag vil ordningen bli administrert av Norges idrettsforbund, og deres interne frist er 15. august 2016. Andre organisasjoner som er tilknyttet et sentralledd må forholde seg til andre frister.