Merverdiavgiftsoppgave primærnæring

Oppgaven skal leveres av skattyter som er registrert merverdiavgiftspliktig innen primærnæring (jord- skogbruk med binæringer og fiske).