Mva-melding - årsterminoppgave

Frist for levering og betaling. Det er pliktig å levere mva-meldingen elektronisk. Merverdiavgift ved import av varer skal innberettes i mva-meldingen.

Næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner i løpet av ett kalenderår, kan søke om å levere mva-melding årstermin.

Søknad skal sendes til skattekontoret. Den må være kommet til skattekontoret senest 1. februar det året søknaden gjelder for. Søknaden må inneholde opplysning om ventet omsetning for året.

Skattekontoret må underrettes dersom beløpsgrensen overskrides.