Mva-melding

Frist for levering og betaling. Det er pliktig å levere mva-meldingen elektronisk. Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven av mva-meldingen. Merverdiavgift ved import av varer skal innberettes i mva-meldingen. Systemer og rutiner berøres.Les mer på skatteetaten.no/mva-melding