mVA-MELDING 6.TERMIN

Frist for levering og betaling. Det er pliktig å levere mva-meldingen elektronisk. Merverdiavgift ved import av varer skal innberettes i mva-meldingen.