Rentemøte Norges Bank

Frist 22.06.2017

Offentliggjøring av hovedstyrets rentebeslutning og presentasjon av Pengepolitisk rapport