Rentemøte Norges Bank

Frist: 21.09.2017

Offentliggjøring av hovedstyrets rentebeslutning og presentasjon av Pengepolitisk rapport.